Categories
Send Feedback

  Name* :
  E-mail* :
  Phone* :
  Mobile* :
  Profession* :
  Comments* :
 

Feedbacks


Diwali Ank Khup Aawadla!
-Milind Manyar

हा अंक खरच सर्वांग सुंदर होता.छपाई,कागद, मांडणी उच्च कोटीची.सर्व संबधितांनी घेतलेल्या मेहनतीला तोड नाही.या अंकातून खूप चांगल्या गोष्टींची माहिती मिळाली .
--
-श्री अजित खैरनार

Promotions

All Rights Reserved
Website designed and maintained by DesignVishwa